2 Web Sitesi Alana 1 Web Sitesi ÜCRETSİZ..
dernek sitesi

Derneklerde Defter ve Belge Saklama


Derneklerde Defter ve Belge Saklama

Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak yıllık brüt gelirin Dernekler yönetmeliğinin 31. maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

 

Derneklerde aşağıda yazılı defteri tutarlar.

 

Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 

Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri derneğe giriş çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

 

Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 

İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu gelgeleri alan ve iade ettileri tarihler bu deftere işlenir.

 

Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. Alındı belgesi kayıt defteri ile demirbaş defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.

 

Karar Defteri, Üye Kayıt Defteri, Evrak Kayıt Defteri bilanço esasında durumunda da tutulur.

 

Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebligleri esaslarına göre yapılır.

 Anahtar Kelimeler: defter tutma  belge saklama  dernek işletme detteri  yevmiye defteri  dernekkarar defteri  
Web Site Talep Formu
Ad, Soyad (*)
 
E-posta
 
Telefon (*)
 
Mesajınız
  
 

Nasıl Çalışır ?

İlk siparişinizden sitenizi teslim alana kadar olan çalışma çizelgemiz için aşağıdaki butonu tıklayınız.
dernek site satın al
Whatsapp Canlı Destek
Whatsapp Canlı Destek
Top